Các bài viết gần đây

Real Madrid

Cúp Liên đất liền: 3 1960, 1998, 2002, 2014 Cúp cạc nhóm quán quân banh bần tiện nhà nước lệ Âu/Champions League: 9 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1965, 1998, 2000, 2002 Cúp UEFA: 2 1984, 1985 Siêu húi banh bần tiện lệ Âu: 1 2002 Vô sáo Tây Ban …

Read More »

Chelsea

Trong nác Premier league trophy icon.png Giải banh bần tiện Ngoại của Anh: 5 1955, 2005, 2006, 2010, 2015 Giải Hạng Nhất Anh: 2 1984, 1989 FA Cup.png Cúp FA: 7 1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012 Carling.png Cúp Liên đoàn: 5 1965, 1998, 2005, 2007, 2015 CommunityShield.png Siêu …

Read More »

Arsenal

Trong nác Giải quán quân nhà nác (bao gồm áp giải của nhất trước 1992 và Giải banh bần tiện Ngoại của Anh tự 1992):[22][154][155][156] 13 chức quán quân, ở cạc vụ banh 1930–31, 1932–33, 1933–34, 1934–35, 1937–38, 1947–48, 1952–53, 1970–71, 1988–89, 1990–91, 1997–98, 2001–02, 2003–04 Cúp FA:[12 (kỷ lục), …

Read More »

Manchester United

Danh hiệu đính thức Quốc gia 55 danh hiệu Premier league trophy icon.png Vô sáo Anh: 20*(kỉ lục nhà nước) 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 FA Cup.png Cúp FA: 11 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, …

Read More »