Lyon

Vô sáo Ligue 1

Vô sáo: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Á quân: 1995, 2001

Vô sáo Ligue 2

Vô sáo: 1951, 1954, 1989

Vô sáo hớt tóc Quốc gia

Vô sáo: 1964, 1967, 1973, 2008

Á quân: 1963, 1971, 1976

Vô sáo hớt tóc Liên đoàn

Vô sáo: 2001

Á quân: 1996, 2007

Vô sáo Siêu hớt tóc banh bần tiện Pháp

Vô sáo: 1973, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Á quân: 1967, 2008

Các chức quán quân khác

Vô sáo bên Nam nác Pháp: 1945

Cúp Intertoto

Vô sáo : 1997

Check Also

Правозахисники

З самого ранку середи, 14 липня, в Білорусі почалася хвиля обшуків у представників правозахисних організацій. …